Wednesday, April 17, 2013

Sound Poem

Mmmm aaaa ki paaa
Ka pri ma daa dum daa zitu
 
Paaa fi mmaaa
Ri ka mi pro baa bum baa pri fu
Mmm aaa ti paaa
Ta pa fri mo ki ca faa fum faa nifu
Daa dum baa bum faa fum zi pow

No comments:

Post a Comment